Opetus

 

Paavalin Musiikkikoulun toiminta-ajatuksena on tarjota oppilailleen monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, joka antaa pohjan musiikin elinikäiseen harrastamiseen ja valmiudet jatkaa ammatillisiin musiikkiopintoihin. Oppilaitos antaa yleisen oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta ja varhaisiän musiikkikasvatusta. Paavalin Musiikkikoulussa voi opiskella pianon-, kitaran-, huilun-, viulun-, alttoviulun- ja nokkahuilunsoittoa sekä laulua. Soitinopetusta annetaan 5-vuotiaasta alkaen. Pääosa oppilaista on kouluikäisiä, mutta koulussa opiskelee myös aikuisia.

 

Opetus tukee oppilaan kehitystä yksilönä, musiikin harrastajana ja yhteisön jäsenenä sekä tukee myönteisen musiikkisuhteen kehitystä. Oppilaitoksen tehtävänä on musiikinopetusta antamalla edistää esittävän ja luovan säveltaiteen opetusta sekä kehittää ja säilyttää kansallista musiikkikulttuuria ja laajentaa musiikin harrastusta.

 

Paavalin Musiikkikoulun tärkeimpinä arvoina ovat oppilaskeskeisyys ja yksilöllisyyden kunnioittaminen. Opetuksen lähtökohtana ovat

oppilaan omat edellytykset, taipumukset ja tavoitteet. Erilaiset oppilaat oppivat musiikkia heille yksilöllisesti annettujen tavoitteiden ohjaamina. Opetuksen tarkoituksena on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

 

Musiikkikoulun tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle alueen lapselle ja nuorelle tilaisuus kehittää musikaalisia taipumuksiaan ja ohjata heitä musiikin elinikäiseen harrastamiseen sekä kannustaa perustason päättäneitä oppilaita hakeutumaan musiikin laajaa oppimäärää tarjoaviin oppilaitoksiin ja mahdollisesti ammatillisiin opintoihin.

 

Paavalin musiikkikoulussa opiskeltavat opintokokonaisuudet ovat: musiikillisten perustaitojen hankinta, musiikillisten perustaitojen laajentaminen ja musiikillisten perustaitojen syventäminen.

 

Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat edellytykset, taipumukset ja tavoitteet. Erilaiset oppijat oppivat musiikkia heille yksilöllisesti annettujen tavoitteiden ohjaamina. Opetuksen keskeisenä sisältönä on musiikillisten perustaitojen monipuolinen harjoittaminen. Tavoitteena on, että oppilas hankkii instrumentaaliset perusvalmiudet pääinstrumentissa ja perehtyy oman instrumenttinsa keskeiseen ohjelmistoon. Pyrkimyksenä on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia ja kehittämään ilmaisukykyään ja esiintymistaitojaan. Opetuksessa tutustutaan monipuolisesti eri musiikin lajeihin ja niiden perusohjelmistoon; klassiseen musiikkiin, kansanmusiikkiin, pop ja jazz -musiikkiin, elokuvasävelmiin, lastenlauluihin, vuodenaikalauluihin sekä aikamme musiikkiin. Painotuksia tehdään oppilaan oman kiinnostuksen ja vahvuuksien mukaan.

 

Yhteismusisointiin ryhdytään heti, kun oppilaan soittotaidot antavat siihen mahdollisuuden. Yhdessä musisoidaan sekä opettajan että toisten oppilaiden kanssa.

 

Oppilasta rohkaistaan säännölliseen esiintymiseen heti opintojen alkuvaiheesta alkaen. Oppilasta kannustetaan osallistumaan esiintymistilaisuuksiin sekä esiintyjänä että kuuntelijana. Oppilaalle pyritään järjestämään lukuvuoden aikana erityyppisiä esiintymistilaisuuksia sekä mahdollisuuksia esiintyä erilaisissa kokoonpanoissa. Esiintymisjännityksestä kärsiville oppilaille voidaan järjestää pienimuotoisia esiintymistilaisuuksia.

 

Musiikin perusteet eli mupe on kaikille yhteinen soitonopiskelua tukeva oppiaine, jonka opetus järjestetään pienryhmissä. Pyrkimyksenä on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia. Tunneilla käydään läpi musiikin teorian perusasioita ja kehitetään kykyä kuulla ja kuunnella musiikkia. Opetuksessa tutustutaan monipuolisesti eri musiikin lajeihin ja niiden perusohjelmistoon laulaen ja kuunnellen. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma musisointi: oppilaan instrumenttiopintoihin liittyviä materiaaleja käytetään myös mupetyöskentelyssä.

 

Paavalin Musiikkikoulun opetussuunnitelmaan voi tutustua tarkemmin tästä